Wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu jodo (13.04.2008)

Wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu jodo

Zatwierdzone przez Komisję Jodo PZKendo, dnia 13.04.2008.

Egzamin na stopień 5, 4, 3, 2 kyu:
Egzamin na stopień 1 kyu:

 

Wszystkie stopnie, od piątego do pierwszego kyu włącznie, można uzyskać wyłącznie w Polsce. Postanowienie to nie dotyczy zawodników polskich i polskiego pochodzenia trenujących w klubach zagranicznych powyżej trzech miesięcy lub będących zarejestrowanymi zawodnikami klubu zagranicznego.

Kryteria egzaminacyjne na stopnie 5-2 kyu (*)
Kryteria egzaminacyjne na stopień 1 kyu (*)

* Na wszystkich egzaminach na stopnie kyu oceniana jest tylko strona jo.

** Na wniosek dowolnego członka komisji egzaminacyjnej, ma ona prawo odstąpić od oceniania kihon.

 

Opłaty egzaminacyjne i rejestracyjne

 

Organizator w terminie 2 tygodni od terminu egzaminu ma obowiązek przesłać protokoły z egzaminu do PZKendo i wpłacić opłatę rejestracyjną na konto PZKendo oraz dokonać rozliczenia finansowego z członkami komisji egzaminacyjnej.

Opis :

Kihon :

 1. Ippon me – Honte Uchi (migi/hidari)

 2. Nihon me – Gyakute Uchi (migi/hidari)

 3. Sanbon me – Hikiotoshi Uchi (migi/hidari)

 4. Yonhon me – Kaeshi Zuki (migi/hidari)

 5. Gohon me – Gyakute Tsuki

 6. Roppon me – Maki Otoshi

 7. Nanahon me – Kuri Tsuke

 8. Happon me – Kuri Hanashi

 9. Kyuhon me – Tai Atari

 10. Juppon me – Tsuki Hazushi Uchi

 11. Ju ippon me – Duo Barai Uchi

 12. Ju nihon me – Tai Hazushi Uchi (migi/hidari)

Kata :

 1. Ippon me – Tsuki Zue

 2. Nihon me – Suigetsu

 3. Sanbon me – Hissage

 4. Yonhon me – Shamen

 5. Gohon me – Sakan