Wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu jodo (13.04.2008)

Wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu jodo

Zatwierdzone przez Komisję Jodo PZKendo, dnia 13.04.2008.

Egzamin na stopień 5, 4, 3, 2 kyu:
 • są egzaminami wewnętrznymi, które mogą przeprowadzać lokalni instruktorzy:
  5 – 3 kyu z minimum 1 dan jodo,
  2 kyu z minimum 2 dan jodo,

 • egzaminy te nie są obowiązkowe,

 • organizator egzaminu ma obowiązek powiadomienia o egzaminie Zarządu Polskiego Związku Kendo na minimum 2 tygodnie przed planowanym egzaminem.

Egzamin na stopień 1 kyu:
 • jest egzaminem obowiązkowym, zdawanym przed komisją egzaminacyjną, w skład której wchodzi przynajmniej jeden oficjalny przedstawiciel Zarządu PZKendo lub Komisji Stopni PZKendo lub lub Komisji Jodo przy PZK,

 • w skład komisji egzaminacyjnej na 1 kyu wchodzą 3 osoby z minimum 3 dan jodo,

 • organizator egzaminu ma obowiązek powiadomienia o egzaminie Zarządu PZKendo oraz Szefa Technicznego Jodo na miesiąc przed planowanym egzaminem, ma również obowiązek zaproszenia Szefa Technicznego Jodo na egzamin.

 

Wszystkie stopnie, od piątego do pierwszego kyu włącznie, można uzyskać wyłącznie w Polsce. Postanowienie to nie dotyczy zawodników polskich i polskiego pochodzenia trenujących w klubach zagranicznych powyżej trzech miesięcy lub będących zarejestrowanymi zawodnikami klubu zagranicznego.

Kryteria egzaminacyjne na stopnie 5-2 kyu (*)
 • 5 kyu - kihon 1-3, kata 1 seitei jo (3 miesiące treningów),

 • 4 kyu - kihon 1-6, kata 1-2 seitei jo (3 miesiące od ostatniego egzaminu),

 • 3 kyu - kihon 1-9, kata 1-2 i 4 seitei jo (3 miesiące od ostatniego egzaminu),

 • 2 kyu - kihon 1-12, kata 1-2 i 4-5 seitei jo (3 miesiące treningów lub 3 miesiące od ostatniego egzaminu).

Kryteria egzaminacyjne na stopień 1 kyu (*)
 • 1 kyu - kihon 1-12(**), kata 1-5 seitei jo (3 miesiące od ostatniego egzaminu).

* Na wszystkich egzaminach na stopnie kyu oceniana jest tylko strona jo.

** Na wniosek dowolnego członka komisji egzaminacyjnej, ma ona prawo odstąpić od oceniania kihon.

 

Opłaty egzaminacyjne i rejestracyjne
 • 5 kyu opłata egzaminacyjna 10 zł, opłata rejestracyjna 10 zł - razem 20 zł

 • 4 kyu opłata egzaminacyjna 20 zł, opłata rejestracyjna 20 zł - razem 40 zł

 • 3 kyu opłata egzaminacyjna 30 zł, opłata rejestracyjna 30 zł - razem 60 zł

 • 2 kyu opłata egzaminacyjna 40 zł, opłata rejestracyjna 40 zł - razem 80 zł

 • 1 kyu opłata egzaminacyjna 50 zł, opłata rejestracyjna 50 zł - razem 100 zł

 

Organizator w terminie 2 tygodni od terminu egzaminu ma obowiązek przesłać protokoły z egzaminu do PZKendo i wpłacić opłatę rejestracyjną na konto PZKendo oraz dokonać rozliczenia finansowego z członkami komisji egzaminacyjnej.

Opis :

Kihon :

 1. Ippon me – Honte Uchi (migi/hidari)

 2. Nihon me – Gyakute Uchi (migi/hidari)

 3. Sanbon me – Hikiotoshi Uchi (migi/hidari)

 4. Yonhon me – Kaeshi Zuki (migi/hidari)

 5. Gohon me – Gyakute Tsuki

 6. Roppon me – Maki Otoshi

 7. Nanahon me – Kuri Tsuke

 8. Happon me – Kuri Hanashi

 9. Kyuhon me – Tai Atari

 10. Juppon me – Tsuki Hazushi Uchi

 11. Ju ippon me – Duo Barai Uchi

 12. Ju nihon me – Tai Hazushi Uchi (migi/hidari)

Kata :

 1. Ippon me – Tsuki Zue

 2. Nihon me – Suigetsu

 3. Sanbon me – Hissage

 4. Yonhon me – Shamen

 5. Gohon me – Sakan

Odsłon artykułów:
403874
FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de