Zasady wyboru do Ścisłej Kadry Polski oraz Reprezentacji Narodowej na wyjazd na Mistrzostwa Europy Jodo

 1. Wybór do Ścisłej Kadry Polski oraz do Reprezentacji Narodowej na wyjazd na Mistrzostwa Europy Jodo następuje na podstawie wyników Mistrzostw Polski Jodo w danym roku, aktywności treningowej, umiejętności technicznych, dotychczasowej historii treningowej i startowej oraz na podstawie punktacji przyznawanej za:
  1. udział w konsultacjach szkoleniowych Jodo,
  2. start na zawodach Jodo,
  3. wyniki uzyskane na zawodach Jodo.
 2. Wyboru do Ścisłej Kadry Jodo oraz do Reprezentacji Narodowej na wyjazd na Mistrzostwa Europy Jodo dokonuje trzyosobowa Komisja Rekrutacyjna Kadry Polski Jodo, w skład której wchodzą: 
  1. Trener Kadry Polski Jodo, 
  2. Przewodniczący Komisji Jodo PZKendo, 
  3. Członek Komisji Jodo PZKendo wyznaczony poprzez głosowanie Komisji Jodo PZKendo.
 3. Punktacja.
  1. Za udział w konsultacjach szkoleniowych Jodo:
   • prowadzonych przez nauczycieli do stopnia 5 dan włącznie przyznaje się 1 punkt,
   • prowadzonych przez nauczycieli o stopniach 6 dan  lub 7 dan przyznaje się 2 punkty,
   • prowadzonych przez nauczycieli o stopniach 8 dan przyznaje się 3 punkty,
   • prowadzonych przez nauczycieli z oficjalnej delegacji Wszechjapońskiej Federacji Kendo (ZNKR) przyznaje się 4 punkty, 
  2. Za start na zawodach Jodo przyznaje się 1 punkt.
  3. Za osiągnięcie punktowanego miejsca na zawodach przyznaje się odpowiednio:
   • 1 miejsce 3 punkty,
   • 2 miejsce 2 punkty,
   • 3 miejsce 1 punkt,
   • wyjście z grupy 0.5 punktu.
  4. Powyższe punkty ulegają pomnożeniu przez odpowiednie wagi:
   • Mistrzostwa Europy, waga = 3,
   • Mistrzostwa Polski, waga = 2.5,
   • zawody międzynarodowe z zawodnikami z minimum 3 związków członkowskich EKF, waga = 2,
   • zawody międzynarodowe z zawodnikami z mniej niż z 3 krajów członkowskich EKF lub zawody krajowe z zawodnikami z minimum 3 klubów PZK/EKF, waga = 1,
   • lokalne zawody klubowe, gdzie startują zawodnicy z mniej niż 3 klubów nie są brane pod uwagę do punktacji, mogą być natomiast brane pod uwagę przy jednostkowej ocenie zawodnika.
  5. Za wyjątkiem punktów zdobytych na Mistrzostwach Europy Jodo w roku poprzedzającym kwalifikacje, punkty rokrocznie kasują się. Oznacza to że brany jest pod uwagę dany rok treningowy oraz zeszłoroczne Mistrzostwa Europy.
  6. Punktacja służy jedynie poglądowej ocenie zawodnika, nie decyduje o jego kwalifikacji do Ścisłej Kadry Polski w konkurencji Jodo ani do Reprezentacji Narodowej na wyjazd na Mistrzostwa Europy Jodo.
  7. Zawodnik jest zobowiązany do poinformowania Komisji Jodo PZKendo o udziale w konsultacjach lub zawodach. Komisja Jodo PZKendo przydziela punkty odpowiednio do charakteru imprezy i zdobytych miejsc w zawodach. 
   • Przykładowo: za zajęcie 2 miejsca na Mistrzostwach Europy przyznaje się: punkty: 1 (za udział) + 2 (za miejsce) * 3 (waga) = 7 punktów. Jeżeli jednocześnie zawodnik uczestniczył w seminarium poprzedzającym Mistrzostwa otrzymuje również 4 punkty za udział w nim.
 4. Wybór Ścisłej Kadry Polski Jodo.
  1. Do Ścisłej Kadry wchodzą automatycznie zawodnicy, którzy wywalczyli w danym roku tytuł Mistrza Polski w swojej kategorii i kategorii tej nie zmienią do dnia Mistrzostw Europy Jodo.
  2. Jeżeli dany zawodnik nie zdobył tytułu Mistrza Polski w swojej obecnej kategorii, to decyzję o jego kwalifikacji w obecnej kategorii podejmuje Komisja Rekrutacyjna Kadry Polski Jodo na podstawie punktacji, aktywności, umiejętności (technicznych i zawodniczych) oraz dotychczasowej historii treningowo - zawodniczej.
 5. Wybór do Reprezentacji Narodowej na wyjazd na Mistrzostwa Europy Jodo.
  1. Do Reprezentacji Narodowej zakwalifikowani mogą zostać jedynie członkowie Ścisłej Kadry Polski Jodo.
  2. Decyzję o kwalifikacji zawodnika do Reprezentacji Narodowej podejmuje Komisja Rekrutacyjna Kadry Polski Jodo na podstawie punktacji, aktywności, umiejętności technicznych oraz dotychczasowej historii treningowej i zawodniczej.
  3. Listy członków reprezentacji ogłaszane będą na stronach internetowych jodo.pl, kendo.pl.
  4. Na podstawie wyników w turniejach i zawodach, oraz oceny zawodników podczas konsultacji, Komisja Rekrutacyjna Kadry Polski Jodo powołuje skład reprezentacji Polski na zawody mistrzowskie najpóźniej na 4 tygodnie przed terminem zgłoszenia udziału, wyznaczonego przez organizatora mistrzostw.
 6. Od decyzji Trenera Kadry Polski Jodo i Komisji Rekrutacyjnej Kadry Polski Jodo PZKendo można odwołać się w trybie ustanowionym w Regulaminie Komisji Jodo.

przygotowali
[2016/12/04]


Michał Szczepański
Przewodniczący Komisji Jodo PZKendo

Łukasz Machura
Trener Kadry Polski Jodo

Odsłon artykułów:
403498
FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de