Start

Zmiany w Jodo Bu

Z początkiem września 2019 roku Pan Tomasz Gabrusewicz zrezygnował z czynnego członkostwa w Komisji Jodo Polskiego Związku Kendo. Tomkowi chciałbym niniejszym podziękować za wiele lat pracy na rzecz Jodo Bu. 

Na jego miejsce wybrana została Pani Agnieszka Krawczyk, zawodniczka Wrocławskiego Klubu Kendo. 

Łukasz Machura
Jodo Bucho