Start

[2015/11/20-22] XII Murakami Sensei Seminar

Komisje Iaido i Jodo Polskiego Związku Kendo wraz z Wrocławskim Stowarzyszeniem Kendo 

zapraszają na

XII Seminarium z Murakami Sensei

________________________________________________________________________________________

Iaido & Jodo Bu of Polish Kendo Federation with Wroclaw Kendo Assossiation 

invites for

XII Murakami Sensei Seminar 2015

________________________________________________________________________________________

Pełne informacje | Full informations:                       Formularz zgłoszeniowy | Application form